Zrušení náhradní členské schůze 2020

SDĚLENÍ PRO ČLENY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA MILEVSKO

        

Rozhodnutí představenstva družstva dne 16. 10. 2020
 

 Z důvodu nouzového stavu a opatření schválených vládou ČR v souvislosti s epidemií koronaviru  se ruší termín konání členské schůze (náhradní členské schůze) družstva dne 23. 10. 2020

 Náhradní termín členské schůze (náhradní členské schůze) bude členům družstva sdělen po uvolnění výše uvedených opatření prostřednictvím osobních pozvánek a pozvánek na internetových stránkách družstva.

 

Ve Velké 16. 10. 2020 Za představenstvo : Ing. Zdeněk Pavlík, předseda