Vítejte

Vítejte na webových stránkách Zemědělského družstva Milevsko.

Tyto webové stránky byly zřízeny v souvislosti s požadavky zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Naleznete zde jednoznačné identifikační údaje družstva a úřední desku za účelem svolávání členských schůzí a poskytování dalších zákonem daných informací.

 

P O Z V Á N K A

         na  členskou  schůzi  Zemědělského  družstva  Milevsko

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín :   p á t e k  22. června 2018  v 11.00 hod

Místo :  Hostinec Pod kaštanem Velká

Program :
-------------

1. Prezence členů družstva: 10:30 - 11:00 hod
2. Zahájení, seznámení s pořadem jednání
3. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Volba návrhové komise pro přípravu usnesení
5. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2017
6. Zpráva o hospodaření za rok 2017
7. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017
8. Návrh na výplatu podílů na výsledku hospodaření
9. Diskuse
10. Usnesení, závěr

Na členské schůzi budou přijímány plné moci k zastoupení členů.

---------------------------------------------------------------------------------------

Doprava Milevsko - u Čs.spořitelny 10:30 hod Jickovice - u autobusové zastávky 10:30 hod
  Zbelítov - u prodejny Jednoty 10:40 hod Kučeř - u autobusové zastávky 10:40 hod
  Osek - u školy 10:45 hod Květov - u prodejny 10:45 hod
         

 

 

 

 

 

 doprava zajištěna osobními vozy družstva - THP                                                                      

                                                                   Za představenstvo :   Ing. Zdeněk Pavlík, předseda

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P O Z V Á N K A

         na  náhradní členskou  schůzi  Zemědělského  družstva  Milevsko

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín :   p á t e k  22. června 2018  v 11.30 hod

Místo :  Hostinec Pod kaštanem Velká

Program :
-------------

1. Prezence členů družstva: 10:30 - 11:00 hod
2. Zahájení, seznámení s pořadem jednání
3. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Volba návrhové komise pro přípravu usnesení
5. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2017
6. Zpráva o hospodaření za rok 2017
7. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017
8. Návrh na výplatu podílů na výsledku hospodaření
9. Diskuse
10. Usnesení, závěr

Na členské schůzi budou přijímány plné moci k zastoupení členů.

---------------------------------------------------------------------------------------

Doprava Milevsko - u Čs.spořitelny 10:30 hod Jickovice - u autobusové zastávky 10:30 hod
  Zbelítov - u prodejny Jednoty 10:40 hod Květov - u autobusové zastávky 10:40 hod
  Osek - u školy 10:45 hod Květov - u prodejny 10:45 hod
         

 

 

 

 

 

 doprava zajištěna osobními vozy družstva - THP                                                                      

                                                                           Za představenstvo :   Ing. Zdeněk Pavlík, předseda

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------